Commando's

Nickserv
Chanserv
Memoserv
Botserv

HELP
NickServ stelt je in staat een nickname te "registreren", en te voorkomen dat anderen hem gebruiken. De volgende commando's kunnen gebruikt worden voor registratie en onderhoud van nicknames; om ze te gebruiken, type /msg NickServ commando. Voor meer informatie over een specifiek commando, type /msg NickServ HELP commando.

REGISTER
Gebruik: REGISTER wachtwoord [email]
Registreert je nickname in de NickServ database. Wanneer je nick geregistreerd is kan je de SET en ACCESS commando's gebruiken om je nick instellingen te veranderen. Onthoud het wachtwoord dat je gebruikt bij het registreren, je hebt het nodig als je je nick instellingen later wilt veranderen. (Let erop dat hoofdletters uitmaken! ANOPE, Anope, en anope zijn allemaal andere wachtwoorden!)
Wachtwoordrichtlijnen:
Wachtwoorden moeten niet makkelijk te raden zijn. Bijvoorbeeld, je echte naam als wachtwoord gebruiken is een slecht idee. Je nick als een wachtwoord gebruiken is een veel slechter idee ;) en in feite, NickServ staat het niet toe. Trouwens, korte wachtwoorden zijn kwetsbaar voor zoekacties, dus je moet een wachtwoord kiezen dat minstens 5 tekens lang is. Als laatste, de spatie kan niet gebruikt worden in wachtwoorden.
De email parameter is optioneel en stelt onmiddelijk de email voor je nick in. Het kan echter vereist zijn voor bepaalde netwerken. Je privacy wordt gerespecteerd; deze email zal nooit aan derden gegeven worden.
Dit commando maakt ook een nieuwe groep voor je nickname, die toestaat andere nicks onder dezelfde configuratie, dezelfde memos en dezelfde kanaalrechten te delen. Voor meer informatie over deze functie, type /msg NickServ HELP GROUP.

GROUP
Gebruik: GROUP doel wachtwoord
Dit commando zorgt ervoor dat je huidige nickname zich bij de groep van doel's nick aanmeldt. wachtwoord is het wachtwoord van het doel.
Bij een groep aanmelden stelt je in staat om je configuratie, memos en kanaalrechten met alle nicknames in je groep te delen, en veel meer!
Een groep bestaat zo lang als het nuttig is. Dit betekent dat zelfs als een nick in de groep geannuleerd je niet de gedeelde dingen die hierboven beschreven zijn verliest, zo lang als er minstens een nick overblijft in de groep.
Je kan dit commando zelfs gebruiken als je nog niet geregistreerd hebt. Als je nick al geregistreerd is moet je je eerst identificeren voordat je dit commando gebruikt. Type /msg NickServ HELP IDENTIFY voor meer informatie. Dit laatste is misschien niet mogelijk op je IRC netwerk.
Het is aanbevolen om dit commando te gebruiken met een niet- geregistreerde nick omdat het automatisch geregistreerd wordt als je dit commando gebruikt. Je mag het alleen met een geregistreerde nick gebruiken (om je groep te veranderen) als de netwerkbeheerders het toestaan.
Je kan maar in een groep tegelijk zijn. Groepen samenvoegen is niet mogelijk.
Opmerking: alle nicks in een groep hebben hetzelfde wachtwoord.

IDENTIFY
Gebruik: IDENTIFY wachtwoord
Vertelt NickServ dat je echt de eigenaar van deze nick bent. Veel commandos vereisen dat je jezelf identificeert met dit commando voordat je ze gebruikt. Het wachtwoord moet hetzelfde zijn als die je gestuurd hebt met het REGISTER commando.

LOGOUT
Gebruik: LOGOUT
Dit draait het effect van het IDENTIFY commando om: het zorgt er voor dat je niet meer herkend word als de echte eigenaar van de nick. Merk op dat je niet gevraagd wordt om je opnieuw te identificeren.

DROP
Gebruik: DROP [nick]
Verwijdert je nickname uit de NickServ database. Een nick die verwijderd is kan door iedereen weer geregistreerd worden.
Je kan een nick binnen een groep verwijderen door de nick parameter toe te voegen.
Om dit commando te kunnen gebruiken moet je je eerst identificeren met je wachtwoord. (/msg NickServ HELP IDENTIFY voor meer informatie).

ACCESS
Gebruik:

 • ACCESS ADD mask
 • ACCESS DEL mask
 • ACCESS LIST
Verandert of geeft de toegangslijst weer van je nick. Dit is de lijst met adressen waar vanaf je automatisch toegestaan wordt door NickServ om je nick te gebruiken. Als je je nick vanaf een ander adres wilt gebruiken moet je een IDENTIFY commando sturen om NickServ je te laten herkennen.
Voorbeelden:
ACCESS ADD iemand@*.bepeg.com
Staat toegang toe voor gebruiker iemand vanuit elke machine in het bepeg.com domein..
ACCESS DEL anyone@*.bepeg.com
Keert het vorige commando om.
ACCESS LIST
Geeft de huidige toegangslijst weer.

SET
Gebruik: SET optie parameters
Stelt verscheidene nick opties in. option kan zijn:

 • DISPLAY Stel de weergave van je groep in Services in
 • PASSWORD Verander het wachtwoord voor je nick
 • LANGUAGE Selecteer de taal die Services zal gebruiken voor het versturen van berichten naar jou
 • URL Associeer een URL met je nick
 • EMAIL Associeer een E-mail adres met je nick
 • ICQ Associeer een ICQ nummer met je nick
 • GREET Associeer een begroeting met je nick
 • KILL Zet bescherming aan of uit
 • SECURE Zet nickname beveiliging aan of uit
 • PRIVATE Zorgt ervoor dat je nick niet verschijnt in een /msg NickServ LIST
 • HIDE Verberg verschillende soorten nick informatie
 • MSG Verander de communicatiemanier van Services
 • AUTOOP Should services op you automatically.
Om dit commando te gebruiken moet je je eerst identificeren met je wachtwoord (/msg NickServ HELP IDENTIFY voor meer informatie).
Type /msg NickServ HELP SET optie voor meer informatie over een specifieke optie.

SET DISPLAY
Gebruik: SET DISPLAY nieuwe-weergave
Verandert de weergegeven nick van je nick-groep in Services. De nieuwe weergave MOET een nick in je groep zijn.

SET PASSWORD
Gebruik: SET PASSWORD nieuw-wachtwoord
Verandert het wachtwoord dat je gebruik om je te identificeren als de eigenaar van je nick.

SET LANGUAGE
Gebruik: SET LANGUAGE nummer
Verandert de taal die Services gebruikt wanneer deze een bericht naar jou stuurt (bijvoorbeeld wanneer deze antwoord op een commando dat je hebt verzonden). nummer moet gekozen worden uit de volgende lijst van ondersteunde talen:

SET URL
Gebruik: SET URL url
Associeert de gegeven URL met je nick. Deze URL zal worden weergegeven wanneer iemand informatie over jouw nick opvraagt met het INFO commando.

SET EMAIL
Gebruik: SET EMAIL adres
Associeert het gegeven e-mail adres met jouw nick. Dit adres zal worden weergegeven wanneer iemand informatie over je nick opvraagt met het INFO commando.

SET HIDE
Gebruik: SET HIDE {EMAIL | MASK | QUIT} {ON | OFF}
Deze optie stelt je in staat verschillende informatie te verbergen wanneer iemand een NickServ INFO op jouw nick doet. Je kan je e-mail adres (EMAIL), laatst bekende gebruikter@host mask (MASK) en laatste quit bericht (QUIT) verbergen. De tweede paramenter geeft aan of de informatie moet worden weergegeven (OFF) of verborgen (ON).

SET ICQ
Gebruik: SET ICQ nummer
Associeert het gegeven ICQ nummer met je nick. Dit nummer zal worden weergegeven wanneer iemand informatie opvraagt over je nick met het INFO commando.

SET GREET
Gebruik: SET GREET bericht
Het opgegeven bericht zal als groet worden weergegeven in elk kanaal dat je joint waarbij de GREET optie aanstaat, indien je toegangsniveau hoog genoeg is hiervoor.

SET KILL
Gebruik: SET KILL {ON | QUICK | IMMED | OFF}
Zet de automatiche beschermingsoptie voor je nick aan of uit. Met bescherming aan, krijgt elke gebruik met jouw nick een minuut om zich te identificeren of om zijn/haar nick te veranderen. Is geen van beiden gebeurd in die minuut, dan zal NickServ een nick-verandering forceren.
Als je QUICK kiest, zal de gebruiker maar 20 seconden hebben om zijn/haar nick te veranderen in plaats van de gebruikelijke 60. Als je IMMED kiest, zal de nick meteen worden aangepaast zonder enige waarschuwing vooraf of kans om zijn/haar nick te wijzigen; gebruik deze optie alleen wanneer noodzakelijk. Deze optie kan ook uitgeschakeld zijn door de netwerk administrators.

SET SECURE
Gebruik: SET SECURE {ON | OFF}
Zet NickServ's veiligheidsopties aan of uit voor jouw nick. Met SECURE aan moet je altijd een wachtwoord invullen voordat je wordt herkend als de eigenaar van de nick, ook als je adres op de toegangslijst voor deze nick staat. Echter, als je op de toegangslijst staat zal NickServ je niet automatisch killen, hoe de KILL optie ook ingesteld is.

SET PRIVATE
Gebruik: SET PRIVATE {ON | OFF}
Zet de prive optie van NickServ aan of uit voor jouw nick. Met PRIVATE aan zal je nick niet verschijnen in nicklijsten gegenereerd met NickServ's LIST commando. (Echter, iedereen die je nick weet kan nog steeds informatie krijgen mbv het INFO commando.

UPDATE
Gebruik: UPDATE
Werkt je huidige status bij, het controleert bijv. op nieuwe memo's, stelt de benodigde kanaalmodes in (ModeonID), en werkt je vhost en gebruikersflags bij (laatstgezien, etc).

SET HIDE
Gebruik: SET HIDE {EMAIL | MASK | QUIT} {ON | OFF}
Deze optie stelt je in staat verschillende informatie te verbergen wanneer iemand een NickServ INFO op jouw nick doet. Je kan je e-mail adres (EMAIL), laatst bekende gebruikter@host mask (MASK) en laatste quit bericht (QUIT) verbergen. De tweede paramenter geeft aan of de informatie moet worden weergegeven (OFF) of verborgen (ON).

SET MSG
Gebruik: SET MSG {ON | OFF}
Deze optie stelt je in staat de manier te kiezen waaop Services met je communiceren. Met MSG aan zullen de Services gewone berichten gebruiken, anders zullen ze notices gebruiken.

RECOVER
Gebruik: RECOVER nick [wachtwoord]
Deze optie stelt je instaat je nick terug te nemen wanneer iemand anders deze heeft. Deze optie doet hetzelfde als NickServ automatisch doet als iemand een nick probeert te gebruiken die beschermd is door de KILL optie.
Wanneer je dit commando geeft zal NickServ een nep-gebruiker online brengen met dezelfde nickname als de gebruiker waarvan je de nick terugneemt. Dit zorgt ervoor dat de IRC server de andere gebruiker zijn/haar verbinding sluiten. Deze nep- gebruiker zal voor NickServ online blijven om ervoor te zorgen dat de gebruiker niet meteen opnieuw verbindt met dezelfde nick. Na deze tijd kan je je nick opnieuw claimen, of je kan tussentijds je nick terugkrijgen mbv het RELEASE commando. (Bekijk /msg NickServ HELP RELEASE voor meer informatie hierover)
Om het RECOVER commando op een nick te mogen gebruiken moet je huidige adres zoals deze in /WHOIS staat op de toegangslijst van deze nick zijn, je geindentificeerd zijn in de group van die nick, of het correcte wachtwoord opgegeven zijn.

RELEASE
Gebruik: RELEASE nickname [wachtwoord]
Geeft NickServ de opdracht elke nep-gebruiker met jouw nick te verwijderen. Deze nep-gebruiker wordt aangemaakt na een automatische kill-bescherming of na gebruik van het RECOVER commando. Standaard blijft zo'n nep-gebruiker NickServ staan; dit commando zorgt ervoor dat deze eerder wegghaald wordt.
Om het RELEASE commando op een nick te mogen gebruiken moet je huidige adres zoals deze in /WHOIS staat op de toegangslijst van deze nick zijn, je geindentificeerd zijn in de group van die nick, of het correcte wachtwoord opgegeven zijn.

GHOST
Gebruik: GHOST nick [wachtwoord]
Be-eindigd een "ghost" IRC sessie met jouw nick. Een "ghost" sessie is een sessie die niet feitelijk verbonden is, maar waarvan de IRC server denkt dat deze nog steeds online is voor om het even welke reden. Dit gebeurt vaak als je computer crasht of als je internet of modem verbinding ermee ophoudt wanneer je op IRC zit.
Om het GHOST commando op een nick te mogen gebruiken moet je huidige adres zoals deze in /WHOIS staat op de toegangslijst van deze nick zijn, je geindentificeerd zijn in de group van die nick, of het correcte wachtwoord opgegeven zijn.

INFO
Gebruik: INFO nick [ALL]
Geeft informatie weer over de gegeven nick, zoals de laatste eigenaar van de nick, het laatst beekende adres, wanneer deze voor het laatst gezien is, en de ingestelde optie. Als je voor de gegeven nick geidentificeerd bent en het ALL commando is gegeven zal je alle informatie te zien krijgen, om het verborgen is of niet.

LIST
Gebruik: LIST trefbeeld
Geeft alle geregistreerde nicks weer die overeenkomen met het gegeven trefbeeld, in nick!gebruiker@host formaat. Nicks met de PRIVATE optie aan worden niet weergegeven.
Voorbeelden:
LIST *!joeuser@foo.com
Geeft alle nicks weer van joeuser@foo.com.
LIST *Bot*!*@*
Geeft alle geregistreerde nicks weer met Bot in hun naam (hoofdlettergevoelig).
LIST *!*@*.bar.org
Geeft alle nicks weer van het bar.org domein

ALIST
Gebruik: ALIST [niveau]
Geeft alle kanalen weer waarop je toegang hebt. Optioneel kun je een niveau opgeven in XOP of ACCESS formaat. De resulterende lijst zal alleen kanalen bevatten waar je het gegeven toegangsniveau hebt.
Voorbeelden:
ALIST Founder
Geeft alle kanalen weer waar je stichter- toegang hebt.
ALIST AOP
Geeft alle kanalen weer waar je AOP-toegang of meer hebt.
ALIST 10
Geeft alle kanalen weer waar je toegangsniveau 10 of hoger hebt.
Kanalen met de NOEXPIRE optie aan zullen voorafgegaan worden door een uitroepteken.

GLIST
Gebruik: GLIST
Geeft alle nicks in je groep weer.

STATUS
Gebruik: STATUS nick...
Geef terug of de gebruiker van de gegeven nick wordt herkend als de eigenaar van die nick. Het antwoord is in dit formaat:
nick status-code
waar nick de nick is die verstuurd is met he commando, en status-code een van de volgende mogelijkheden is:

 • 0 - gebruiker niet online of nick niet geregistreerd
 • 1 - gebruiker wordt niet herkend als de eigenaar van de nick
 • 2 - gebruiker wordt alleen via de toegangslijst herkend als eigenaar
 • 3 - gebruiker wordt door wachtwoordidentificatie herkend als eigenaar
Er kunnen maximaal zestien nicks per keer worden verstuurd; de rest wordt genegeerd. If no nickname is given, your status will be returned.

SENDPASS
Gebruik: SENDPASS nick
Verstuur het wachtwoord van de gegeven nick naar het e-mail adres wat bij de nick hoort. Dit commando is erg handig om verloren wachtwoorden terug te krijgen.
Kan gelimiteerd zijn tot IRC operators op sommige netwerken.
Dit commando is alleen beschikbaar als encryptie is uitgeschakeld.

EXPIRES
Nicknames die niet meer gebruikt worden zullen na een tijd automatisch verlopen, oftewel: ze zullen verwijderd worden na <num> dagen inactiviteit.

SERVADMIN HELP
Services admins kunnen ook de registratie van elke nick opheffen zonder zich voor die nick te identificeren, en mogen de toegangslijst voor elke nick bekijken. (/msg NickServ ACCESS LIST nick)

SERVADMIN LOGOUT
Gebruik: LOGOUT [nick [REVALIDATE]]
Zonder een paramenter keert dit command het effect van het IDENTIFY commando om; je wordt dus niet meer herkend als de echte eigenaar van je huidige nick. Merk echter op dat je niet wordt gevraagd jezelf opnieuw te identificeren.
Met een paramenter doet dit commando hetzelfde voor de gegeven nick. Als je ook REVALIDATE meegeeft zullen de Services de gegeven nick vragen opnieuw te identificeren. Het gebruik hiervan is gelimiteerd tot Services admins.

SERVADMIN DROP
Gebruik: DROP [nick]
Zonder een paramenter wordt je eigen nick uit de NickServ database verwijderd.
Met een paramenter wordt de gegeven nick uit de database verwijderd. Je kan de registratie van elke nick in je groep ongedaan maken zonder speciale privileges. Het verwijderen van elke nick is gelimiteerd tot Services admins.

SERVADMIN LIST
Gebruik: trefbeeld [FORBIDDEN] [SUSPENDED] [NOEXPIRE] [UNCONFIRMED]
Geeft alle geregistreerde nicknames weer die overeen komen met het gegeven trefbeeld, in nick!gebruiker@host formaat. Nicks met de PRIVATE optie in worden alleen weergegeven aan Services admins. Nicks met de NOEXPIRE optie aan zullen een ! voor de naam hebben als een Services admin de lijst bekijkt.
If the FORBIDDEN, SUSPENDED, NOEXPIRE or UNCONFIRMED options are given, only nicks which, respectively, are FORBIDDEN, SUSPENDED, UNCONFIRMED or have the NOEXPIRE flag set will be displayed. If multiple options are given, all nicks matching at least one option will be displayed. These options are limited to Services admins.
Voorbeelden:
LIST *!joeuser@foo.com
Geeft alle nicks weer van joeuser@foo.com.
LIST *Bot*!*@*
Geeft alle geregistreerde nicks weer met Bot in hun naam (hoofdlettergevoelig).
LIST *NOEXPIRE
Geeft alle geregistreerde nicks weer die niet zullen verlopen.

SERVADMIN ALIST
Gebruik: ALIST [nick] [niveau]
Zonder paramenters geeft dit elk kanaal weer waar je toegang hebt. Met een paramenter geeft het de kanalen weer waar nick toegang heeft. Met twee paramenters geeft het de kanalen weer waar nick een toegangsniveau van tenminste niveau heeft.
Dit gebruik is gelimiteerd tot Services adminstrators.

SERVADMIN GLIST
Gebruik: GLIST [nick]
Zonder een paramenter worden alle nicks weergegeven die zich in jouw groep bevinden.
Indied een paramenter gegeven is worden alle nicks weergegeven die zich in de groep van de gegeven nick bevinden. Dit gebruik is gelimiteerd tot Services admins.

SERVADMIN GETPASS
Gebruik: GETPASS nick
Geeft het wachtwoord van de opgegeven nick weer. Merk op dat wanneer je dit commando gebruikt er een bericht met de persoon die het commando heeft uitgevoerd en de nick waarop het is gebruikt zal worden gelogd en verstuurd zal worden als WALLOPS/GLOBOPS.
Dit commando is onbeschikbaar wanneer encryptie is ingeschakeld.

SERVADMIN FORBID
Gebruik: FORBID nick [reden]
Zorgt ervoor dat de gegeven nick niet kan worden geregistreerd of gebruikt door iedereen. Dit kan ongedaan gemaakt worden door de registratie van de nick ongedaan te maken (DROP).
Op sommige netwerken is een reden verplicht.

SERVADMIN INFO
Services admins mogen het ALL parameter met elke nick gebruiken.

HELP
ChanServ stelt je in staat om kanalen te registreren en er verschillende opties van in te stellen. ChanServ kan vaak voorkomen dat boosaardig gebruikers een kanaal "overnemen" door te limiteren wie er op het kanaal operator mag zijn. Beschikbare commando's staan hier beneden; om ze te gebruiken type je /msg ChanServ commando. Voor meer informatie over een specifiek commando type je /msg ChanServ HELP commando.

EXPIRES
Onthoud dat elk kanaal wat <num> dagen ongebruikt is (dwz dat er geen gebruiker die op de toegangslijst staat in die periode het kanaal binnen is gekomen) automatisch zal worden verwijderd.

REGISTER
Gebruik: REGISTER kanaal wachtwoord beschrijving
Registreert een kanaal in de ChanServ database. Om dit commando te gebruiken moet je eerst een operator op het kanaal zijn dat je wil registreren. Het wachtwoord wordt gebruikt met het IDENTIFY commando dat anderen in staat stelt om later wijzigingen aan de kanaalinstellingen door te voeren. Het laatste paramenter, die moet worden opgegeven, is een algemene beschrijving van het doel van het kanaal.
Wanneer je een kanaal registreert wordt je de "stichter" van het kanaal. De kanaalstichter mag alle instellingen van het kanaal veranderen. ChanServ zal ook de stichter automatisch stichterrechten geven wanneer deze het kanaal binnenkomt. Zie het ACCESS commando (/msg ChanServ HELP ACCESS) voor meer informatie over het geven van rechten aan andere kanaalgebruikers.
OPMERKING: Om een kanaal te registreren moet je je nick eerst geregistreerd hebben. Als je dit niet gedaan hebt bekijk dan /msg ChanServ HELP voor informatie over hoe je dit kunt doen.

IDENTIFY
Gebruik: IDENTIFY kanaal wachtwoord
Identificeert je bij ChanServ als de stichter van het gegeven kanaal. Veel commando's verplichten je dit commando te gebruiken voordat je ze gebruikt. Het wachtwoord moet identiek zijn aan degene verstuurd met het REGISTER commando.

LOGOUT
Gebruik: LOGOUT kanaal nick
Dit commando zorgt ervoor dat de opgegeven nick niet meer geidentificeerd is voor het opgegeven kanaal
Als je de stichter van het kanaal bent kan je iedereen uitloggen, anders alleen jezelf.

DROP
Gebruik: DROP kanaal
Heft de registratie van het gegeven kanaal op. Kan alleen gebruik wordt door de kanaalstichter, die eerst het IDENTIFY commando moet gebruiken.

SET
Gebruik: SET kanaal optie parameters
Stelt de kanaalstichter in staat om verschillende kanaal- opties en andere informatie in te stellen.
Beschikbare opties:

 • FOUNDER Stelt de stichter van het kanaal in
 • SUCCESSOR Stelt de opvolger van het kanaal in
 • PASSWORD Stelt het stichterwachtwoord in
 • DESC Stelt de kanaalbeschrijving in
 • URL Associeer een URL met het kanaal
 • EMAIL Associate een E-mail adres met het kanaal
 • ENTRYMSG Stel een bericht in dat naar de gebruikers wordt gestuurd zodra ze het kanaal binnekomen
 • BANTYPE Stelt in hoe Services bans op het kanaal maken
 • MLOCK Zet kanaal modes vast aan of uit
 • KEEPTOPIC Onthoud het topic zoland het kanaal niet in gebruik is
 • OPNOTICE Stuur een notice wanneer de OP/DEOP commando's worden gebruikt.
 • PEACE Reguleer het gebruik van kritieke commando's
 • PRIVATE Verberg een kanaal van het LIST commando
 • RESTRICTED Limiteer toegang tot het kanaal
 • SECURE Activeer ChanServ veiligheidsopties
 • SECUREOPS Sterkere controle van de kanaalop status
 • SECUREFOUNDER Sterkere controle van de stichter status
 • SIGNKICK Onderteken kicks die worden uitgevoerd met het KICK commando
 • TOPICLOCK Topic kan alleen veranderd worden met TOPIC
 • XOP Schakel het gebruikersprivilegesysteem om
Type /msg ChanServ HELP option voor meer informatie over een specifieke optie.

SET FOUNDER
Gebruik: SET kanaal FOUNDER nick
Veranderd de stichter van een kanaal. De nieuwe nick moet een geregistreerde nick zijn.

SET SUCCESSOR
Gebruik: SET kanaal SUCCESSOR nick
Veranderd de opvolger van een kanaal. Als de nick van de stichter verloopt of de registratie ervan wordt geannuleerd zolang het kanaal nog geregistreerd is wordt de opvolger de nieuwe stichter van het kanaal, behalve als de opvolger als te veel kanalen (<num>) geregistreerd heeft: dan wordt de registratie van het kanaal geannuleerd, wat ook gebeurt als er geen opvolger is ingesteld. De nieuwe nick moet een geregistreerde nick zijn.

SET PASSWORD
Gebruik: SET kanaal PASSWORD wachtwoord
Stelt het wachtwoord in dat gebruikt wordt om de stichter van het kanaal te identificeren.

SET DESC
Gebruik: SET kanaal DESC beschrijving
Stelt de beschrijving van een kanaal in, die weergegeven wordt door de LIST en INFO commando's.

SET URL
Gebruik: SET kanaal URL [url]
Associeer de gegeven URL met het kanaal. Deze URL zal worden weergegeven wanneer iemand informatie over het kanaal op- vraagt met het INFO commando. Als er geen paramenter wordt wordt de URL voor het kanaal verwijderd.

SET EMAIL
Gebruik: SET kanaal EMAIL [adres]
Associeer het gegeven e-mail adres met het kanaal. Dit adres zal worden weergegeven wanneer iemand informatie over het kanaal opvraagt met het INFO commando. Als er geen para- menter wordt gegeven wordt het e-mail adres voor het kanaal verwijderd.

SET ENTRYMSG
Gebruik: SET kanaal ENTRYMSG [bericht]
Stelt het bericht in dat via /notice zal worden verstuurd aan gebruikers die het kanaal binnenkomen. Als er geen paramenter wordt gegeven wordt er geen bericht verstuurd als iemand het kanaal binnenkomt.

SET BANTYPE
Gebruik: SET kanaal BANTYPE bantype
Stelt het bantype in dat gebruikt zal worden door services wanneer ze een ban moet zetten op je kanaal.
bantype is een nummer tussen 0 en 3 dat betekent:

 • 0: ban in het formaat *!gebruiker@host
 • 1: ban in het formaat *!*gebruiker@host
 • 2: ban in het formaat *!*@host
 • 3: ban in het formaat *!*gebruiker@*.domein

SET KEEPTOPIC
Gebruik: SET kanaal KEEPTOPIC {ON | OFF}
Zet de topicbehoud optie aan of uit voor een kanaal. Wanneer topicbehoud aan staat zal het topic van het kanaal onthouden worden door ChanServ, zelfs nadat de laatste gebruiker het kanaal heeft verlaten. Het topic zal wanneer de volgende gebruiker het kanaal binnenkomt worden teruggezet.

SET TOPICLOCK
Gebruik: SET kanaal TOPICLOCK {ON | OFF}
Zet de topicslot optie aan of uit voor een kanaal. Wanneer topicslot aan staat zal ChanServ het niet toestaan om het topic van het kanaal te veranderen. Het topic kan dan alleen veranderd worden met het TOPIC commando.

SET MLOCK
Gebruik: SET kanaal MLOCK modes
Stelt de mode-slot paramenter in voor het kanaal. ChanServ staat je toe om verschillen kanaalmodes altijd aan of uit te laten staan, of om het mogelijk te maken deze aan of uit te zetten met het /MODE commando.
De modes paramenter wordt precies hetzelfde opgebouwd als in een /MODE commando: modes achter een + zijn altijd aan, en modes achter een - zijn altijd uit. Merk wel op dat, in tegenstelling tot het /MODE commando, alleen opgegeven modes geforceerd worden door SET MLOCK; het mode-slot wordt eerst leeggemaakt voor de nieuwe modes erin worden gezet!
Waarschuwing: Als je het mode-slot gebruikt om een wachtwoord op het kanaal te zette moet je, zoals in het 2e voorbeeld, ook de optie RESTRICTED aanzette (zie HELP SET RESTRICTED), of iedereen die het kanaal binnenkomt als het leeg is kan het wachtwoord zien!
Voorbeelden:
SET #channel MLOCK +nt-iklps
Foreert modes n en t aan, en modes i, k, l, p, en s uit. Mode m kan aan of uit gezet worden met /MODE.
SET #channel MLOCK +knst-ilmp wachtwoord
Forceert modes k, n, s, en t aan, en modes i, l, m, en p uit. Forceert ook dat het kanaalwachtwoord "wachtwoord" is.
SET #channel MLOCK +
Verwijderd het mode-slot; alle kanaalmodes kunnen vrij ingesteld worden met /MODE.

SET PEACE
Gebruik: SET kanaal PEACE {ON | OFF}
Zet de vrede optie aan of uit voor een kanaal. Wanneer vrede aanstaat kan een gebruiker niemand kicken, bannen, of iemand's kanaal status wijzigen/verwijderen van een gebruiker met een gelijkwaardig of hoger level dan die van zichzelf via de ChanServ commando's.

SET PRIVATE
Gebruik: SET kanaal PRIVATE {ON | OFF}
Zet de prive optie aan of uit voor een kanaal. Wanneer de prive optie aan staat zal /msg ChanServ LIST het kanaal in geen enkele lijst weergeven.

SET RESTRICTED
Gebruik: SET kanaal RESTRICTED {ON | OFF}
Zet de beperkte toegang optie aan of uit voor een kanaal. Wanneer beperkte toegang aan staat zullen gebruikers die normaliter geen kanaaloperator status mogen hebben (dwz gebruikers met negatieve toegangsniveaus en, als de veilige ops optie aan staat, ook gebruikers die niet op de toegangs- lijst staan) worden gekicked en gebanned van het kanaal.

SET SECURE
Gebruik: SET kanaal SECURE {ON | OFF}
Zet ChanServ's veiligheidsfuncties aan of uit voor een kanaal. Wanneer SECURE aan staat zullen alleen gebruikers die hun nicks met ChanServ geregistreerd hebben en geidentificeerd zijn met hun wachtwoord toegang krijgen tot het kanaal, zoals geregeld door de toegangslijst.

SET SECUREOPS
Gebruik: SET kanaal SECUREOPS {ON | OFF}
Zet de veilige ops optie aan of uit voor een kanaal. Wanneer veilige ops aan staat mogen gebruikers die niet op de toegangslijst staan geen kanaalop status krijgen.

SET SECUREFOUNDER
Gebruik: SET kanaal SECUREFOUNDER {ON | OFF}
Zet de veilige stichter optie aan of uit voor een kanaal. Wanneer veilige stichter aan staat zal alleen de echte stichter een kanaal kunnen annuleren en het wachtwoord, de stichter en de opvolger kunnen veranderen, en niet degenen die alleen geidentificeerd zijn met ChanServ.

SET SIGNKICK
Gebruik: SET kanaal SIGNKICK {ON | LEVEL | OFF}
Zet ondertekende kicks aan of uit voor een kanaal. Wanneer SIGNKICK aan staat zullen kicks die uitgevoerd worden dmv het ChanServ KICK commando de nick van degene die het commando uitgevoerd heeft de nick in de reden hebben.
Als je LEVEL gebruikt zullen degenen die een niveau hebben gelijk aan of hoger dan het SIGNKICK niveau op het kanaal hun nick niet toegevoegd hebben aan de kicks. Zie /msg ChanServ HELP LEVELS voor meer informatie.

SET XOP
Gebruik: SET kanaal XOP {ON | OFF}
Zet het xOP lijsten systeem aan of uit voor een kanaal. Wanneer XOP aan staat moet je de AOP/SOP/VOP commando's gebruiken om kanaalprivileges aan gebruikers te geven, anders moet je het ACCESS command gebruiken.
Technische Opmerking: Als je van toegangslijsten naar xOP lijsten overschakeld zullen je level beschrijvingen en gebruikersniveaus worden aangepast. Je zult ze dus niet met dezelfde waarden terugvinden als je terugschakelt naar het toegangslijsten systeem!
Je moet ook goed opletten of de gebruikers in de goede xOP lijst staan als je overschakelt, omdat de gok niet altijd perfect is... het is zelfs niet aangeraden om de xOP lijsten te gebruiken als je niveaubeschrijvingen hebt veranderd met het LEVELS commando.
Het overschakelen van xOP lijsten naar het toegangslijsten systeem brengt echter geen problemen met zich mee.

SET OPNOTICE
Gebruik: SET kanaal OPNOTICE {ON | OFF}
Zet de op-notificatie optie aan of uit voor een kanaal. Wanneer op-notificatie aan staat zal ChanServ een notice naar het kanaal sturen wanneer de OP of DEOP commando's worden gebruikt voor een gebruiker in het kanaal.

AOP
Gebruik:

 • AOP kanaal ADD nick
 • AOP kanaal DEL {nick | entry-nr | lijst}
 • AOP kanaal LIST [mask | lijst]
 • AOP kanaal CLEAR
Onderhoud de AOP (AutoOP) lijst voor een kanaal. De AOP lijst geeft gebruikers het recht om automatisch operator te worden op het kanaal, zichzelf te unbannen of uit te nodigen als dat nodig is, hun groetbericht weer te geven als ze het kanaal binnenkomen, enzovoorts.
Het AOP ADD commando voegt de gegeven nick toe aan de AOP lijst.
Het AOP DEL commando verwijderd de gegeven nick van de AOP lijst. Als een lijst van entry-nummers is opgegeven worden die verwijderd. (Zie het LIST-voorbeeld hieronder)
Het AOP LIST commando geeft de AOP lijst weer. Als er een mask is gegeven worden alleen de de AOP's die over- eenkomen met het opgegeven mask weergegeven. Als een lijst van entry-nummers is opgegeven, worden alleen die weer- gegeven. Bijvoorbeeld:
AOP #kanaal LIST 2-5,7-9
Geeft AOP's 2 t/m 5 en 7 t/m 9 weer.
Het AOP CLEAR commando verwijderd alle AOP's van de AOP lijst.
De AOP ADD en AOP DEL commando's zijn gelimiteerd tot SOP's of hoger. AOP CLEAR can alleen gebruikt worden door de kanaalstichter. Elke gebruiker op de AOP lijst mag echter AOP LIST gebruiken.
Dit commando kan uitgeschakeld zijn voor je kanaal, en in dat geval heb je de toegangslijst nodig. Zie /msg ChanServ HELP ACCESS voor meer informatie over toegangs- lijsten, en /msg ChanServ HELP SET XOP om te weten te komen hoe je tussen toegangslijsten en xOP-lijsten schakelt.

HOP
Gebruik:

 • HOP kanaal ADD nick
 • HOP kanaal DEL {nick | entry-nr | lijst}
 • HOP kanaal LIST [mask | lijst]
 • HOP kanaal CLEAR
Onderhound de HOP (HalfOP) lijst voor een kanaal. De HOP lijst geeft gebruikers de rechten om automatisch half-operator te worden op het kanaal.
Het HOP ADD commando voegt de gegeven nick toe aan de HOP lijst.
Het HOP DEL commando verwijderd de gegeven nick van de HOP lijst. Als een lijst van entry-nummers is opgegeven worden die verwijderd. (Zie het LIST-voorbeeld hieronder)
Het HOP LIST commando geeft de HOP lijst weer. Als er een mask is gegeven worden alleen de de HOP's die over- eenkomen met het opgegeven mask weergegeven. Als een lijst van entry-nummers is opgegeven, worden alleen die weer- gegeven. Bijvoorbeeld:
HOP #kanaal LIST 2-5,7-9
Geeft AOP's 2 t/m 5 en 7 t/m 9 weer.
Het HOP CLEAR commando verwijderd alle HOP's van de HOP lijst.
De HOP ADD, HOP DEL en HOP LIST commando's zijn gelimiteerd tot AOP's en hoger. Het HOP CLEAR commando mag alleen door de kanaalstichter gebruikt worden.
Dit commando kan uitgeschakeld zijn voor je kanaal, en in dat geval heb je de toegangslijst nodig. Zie /msg ChanServ HELP ACCESS voor meer informatie over toegangs- lijsten, en /msg ChanServ HELP SET XOP om te weten te komen hoe je tussen toegangslijsten en xOP-lijsten schakelt.

SOP
Gebruik:

 • SOP kanaal ADD nick
 • SOP kanaal DEL {nick | entry-nr | lijst}
 • SOP kanaal LIST [mask | lijst]
 • SOP kanaal CLEAR
Onderhoud de SOP (SuperOP) lijst voor een kanaal. De SOP lijst geeft gebruikers alle rechten van die van de AOP lijst, en voegt de vereiste rechten toe om de AutoKick en SlechteWoorden lijst te onderhouden, kanaalmemo's te ver- struen en te lezen, enzovoorts.
Het SOP ADD commando voegt de gegeven nick toe aan de SOP lijst.
Het SOP DEL commando verwijderd de gegeven nick van de SOP lijst. Als een lijst van entry-nummers is opgegeven worden die verwijderd. (Zie het LIST-voorbeeld hieronder)
Het SOP LIST commando geeft de SOP lijst weer. Als er een mask is gegeven worden alleen de de SOP's die over- eenkomen met het opgegeven mask weergegeven. Als een lijst van entry-nummers is opgegeven, worden alleen die weer- gegeven. Bijvoorbeeld:
SOP #kanaal LIST 2-5,7-9
Geeft SOP's 2 t/m 5 en 7 t/m 9 weer.
Het SOP CLEAR commando verwijderd alle SOP's van de SOP lijst.
De SOP ADD, SOP DEL en SOP CLEAR commando's zijn gelimiteerd tot de kanaalstichter. SOP LIST mag door elke gebruiker op de AOP lijst gebruikt worden.
Dit commando kan uitgeschakeld zijn voor je kanaal, en in dat geval heb je de toegangslijst nodig. Zie /msg ChanServ HELP ACCESS voor meer informatie over toegangs- lijsten, en /msg ChanServ HELP SET XOP om te weten te komen hoe je tussen toegangslijsten en xOP-lijsten schakelt.

VOP
Gebruik:

 • VOP kanaal ADD nick
 • VOP kanaal DEL {nick | entry-nr | lijst}
 • VOP kanaal LIST [mask | lijst]
 • VOP kanaal CLEAR
Onderhoud de VOP (VOicePeople) lijst voor een kanaal. De VOP lijst geeft gebruikers het recht om automatisch voice te worden op het kanaal en zichzelf voice te geven als ze die niet hebben.
Het VOP ADD commando voegt de gegeven nick toe aan de VOP lijst.
Het VOP DEL commando verwijderd de gegeven nick van de VOP lijst. Als een lijst van entry-nummers is opgegeven worden die verwijderd. (Zie het LIST-voorbeeld hieronder)
Het VOP LIST commando geeft de VOP lijst weer. Als er een mask is gegeven worden alleen de de VOP's die over- eenkomen met het opgegeven mask weergegeven. Als een lijst van entry-nummers is opgegeven, worden alleen die weer- gegeven. Bijvoorbeeld:
VOP #kanaal LIST 2-5,7-9
Geeft VOP's 2 t/m 5 en 7 t/m 9 weer.
Het VOP CLEAR commando verwijderd alle AOP's van de VOP lijst.
De VOP ADD, VOP DEL en VOP LIST commando's zijn gelimiteerd tot AOPs en hoger. VOP CLEAR kan alleen door de kanaalstichter gebruikt worden.
Dit commando kan uitgeschakeld zijn voor je kanaal, en in dat geval heb je de toegangslijst nodig. Zie /msg ChanServ HELP ACCESS voor meer informatie over toegangs- lijsten, en /msg ChanServ HELP SET XOP om te weten te komen hoe je tussen toegangslijsten en xOP-lijsten schakelt.

ACCESS
Gebruik:

 • ACCESS kanaal ADD nick niveau
 • ACCESS kanaal DEL {nick | entry-nr | lijst}
 • ACCESS kanaal LIST [mask | lijst]
 • ACCESS kanaal CLEAR
Onderhoud de toegangslijst voor een kanaal. De toegangs- lijst specificeert welke gebruikers toestemming hebben om kanaal operator te worden, of om ChanServ commando's te gebruiken op het kanaal. Verschillende gebruikersniveaus maken het mogelijk om verschillende sets met privileges te maken. /msg ChanServ HELP ACCESS LEVELS voor meer informatie hierover. Elke gebruiker die niet op de toegangslijst staat heeft een gebruikersniveau van 0.
Het ACCESS ADD commando voegt de gegeven nick toe aan de toegangslijst met het gegeven gebruikersniveau. Als de nick al op de lijst staat wordt het toegangsniveau veranderd in het niveau gespecificeerd in het commando. Het niveau dat gespecificeerd is moet minder zijn dan de gebruiker die het commando invoert, en als nick al op de toegangslijst bestaat moet het huidige toegangsniveau van die nick lager zijn dan die van degene die het commando uitvoert.
Het ACCESS DEL commando verwijderd de opgegeven nick van de toegangslijst. Als een lijst met entry-nummers is gegeven worden die verwijderd. (Zie het voorbeeld voor LIST hier onder)
Het ACCESS LIST commando geeft de toegangslijst weer. Als een wildcard mask is opgegeven worden alleen de overeen- komsten weergegeven. Als een lijst van entry-nummers ie gegeven wordt alleen die weergegeven. Bijvoorbeeld:
ACCESS #kanaal LIST 2-5,7-9
Geeft gebruikers 2 t/m 5 en 7 t/m 9 van de toegangslijst weer.
Het ACCESS CLEAR commando maakt de toegangslijst leeg.

ACCESS LEVELS
Gebruikerstoegangslevels
Standaard zijn de volgende toegangslevels gedefineerd:

 • Founder Volledige rechten tot de ChanServ functies; automatisch op worden bij het binnenkomen van een kanaal. Merk op dat maar een persoon stichterstatus kan hebben (het kan niet worden gegeven met het ACCESS commando).
 • 10 Toegang tot het AKICK commando; automatisch op.
 • 5 Automatisch op.
 • 3 Automatisch voice.
 • 0 Geen speciale privileges; kan op status krijgen door andere ops (tenzij secure-ops aan is).
 • <0 Mag geen op worden.
Deze niveaus kunnen worden veranderd, en er kunnen nieuwe worden toegevoegd dmv het LEVELS commando; type /msg ChanServ HELP LEVELS voor meer informatie.

AKICK
Gebruik:

 • AKICK channel ADD {nick | mask} [reden]
 • AKICK channel STICK mask
 • AKICK channel UNSTICK mask
 • AKICK channel DEL {nick | mask | entry-num | lijst}
 • AKICK channel LIST [mask | entry-num | lijst]
 • AKICK channel VIEW [mask | entry-num | lijst]
 • AKICK kanaal ENFORCE
 • AKICK kanaal CLEAR
Onderhoud de AutoKick lijst voor een kanaal. Als een gebruiker op de AutoKick lijst het kanaal binnen probeert te komen zal ChanServ die gebruiker automatisch worden bannen en kicken van het kanaal.
Het AKICK ADD commando voegt de gegeven nick of gebruikers- mask toe aan de AutoKick lijst. Als er een reden is gegeven met het commando zal die reden gebruikt worden om de gebruiker te kicken; zo niet is de reden "You have been banned from the channel".
Als een geregistreerde nick wordt toegevoegd, wordt de nickserv account toegevoegd in plaats van de mask. Alle gebruikers binnen deze groep zullen automatisch worden gekicked.
Het AKICK STICK commando bant het gegeven mask permanent op het kanaal. Als iemand de ban probeert te verwijderen zal ChanServ de ban automatisch opnieu toevoegen. Deze functie kan niet op geregistreerde nicks gebruikt worden.
Het AKICK UNSTICK commando annuleert het effect van het AKICK STICK commando, zodat je de ban weer weg kan halen van het kanaal.
Het AKICK DEL commando verwijderd de gegeven nick of mask van de AutoKick lijst. Het verwijderd echter geen ban die is geplaatst door een AutoKick; die moeten handmatig verwijderd worden.
Het AKICK LIST commando geeft de AutoKick lijst weer, of optioneel alleen de AutoKick's die overeenkomen met het opgegeven mask.
Het AKICK VIEW commando is een woordenrijkere versie van het AKICK LIST commando.
Het AKICK ENFORCE commando zorgt ervoor dat ChanServ de huidige AKICK lijst forceert door het verwijderen van gebruikers die overeenkomen met een AKICK mask.
The AKICK CLEAR commando maakt de AutoKick lijst leeg.

LEVELS
Gebruik:

 • LEVELS kanaal SET type niveau
 • LEVELS kanaal {DIS | DISABLE} type
 • LEVELS kanaal LIST
 • LEVELS kanaal RESET
Het LEVELS commando staat precieze controle toe over de betekenis van de numerieke toegangsniveaus die worden gebruikt voor kanalen. Met dit commando kan je de toegangs- niveaus defineren die benodigd zijn voor de meeste functies van ChanServ. (De SET FOUNDER en SET PASSWORD commando's zijn, evenals dit commando, altijd gelimiteerd tot de stichter.)
LEVELS SET staat toe om de toegangsniveaus voor functies of een groep functies te veranderen. LEVELS DISABLE (of kortweg DIS) schakelt een automatische functie uit, of staat gebruik van de functie niet toe door iemand anders dan de stichter.
LEVELS LIST geeft de huidige levels voor elke functie of groep van functies weer. LEVELS RESET stelt de niveaus in op de standaardwaarden van een nieuw kanaal (zie HELP ACCESS LEVELS).
Voor een list van de opties en functies waarvan de niveaus kunnen worden aangepast, zie HELP LEVELS DESC.

INFO
Gebruik: INFO kanaal [ALL]
Geeft informatie weer over het gegeven geregistreerde kanaal, zoals de stichter, registratietijd, tijd van laatste gebruik, beschrijving, en mode-slot indien aan- wezig. Als ALL is gespecificeerd zullen het groetbericht en de opvolger ook worden weergegeven.
Standaard is de ALL optie gelimiteerd tot degenen met stichter-toegang tot het kanaal.

LIST
Gebruik: LIST trefbeeld
Geeft alle geregistreerde kanalen weer die overeen komen met het trefbeeld. (Kanalen met de PRIVATE optie aan worden niet weergegeven.)

OP
Gebruik: OP [#kanaal [nick]]
Geeft de gegeven nick op-status op een kanaal. Als er geen nick is gegeven zal je zelf op-status krijgen. Als er geen kanaal en nick zijn gegeven zal je op-status krijgen op alle kanalen waar je die rechten hebt.
Standaard is dit gelimiteerd tot AOPs of degenen met niveau 5 of hoger op het kanaal.

DEOP
Gebruik: DEOP [#kanaal [nick]]
Verwijderd de op status van de gegeven nick op een kanaal. Als er geen nick is gegeven zal je zelf je opstatus kwijt raken. Als er geen kanaal en nick zijn gegeveen zal je je op status kwijtraken op alle kanalen waar je momenteel bent waar je die rechten hebt.
Standaard is dit gelimiteerd tot AOPs of degenen met niveau 5 of hoger op het kanaal.

VOICE
Gebruik: VOICE [#kanaal [nick]]
Geeft de geselecteerde nick voice status op een kanaal. Als er geen nick gegeven is zal je zelf voice status krijgen. Als er geen kanaal en geen nick gegeven zijn zal je op alle kanalen waar je momenteel bent en de rechten daartoe hebt voice status krijgen.
Standaard is dit gelimiteerd tot AOPs of degenen met niveau 5 of hoger op het kanaal, of tot VOPs of degenen met niveau 3 of hoger voor het voice status geven van zichzelf.

DEVOICE
Gebruik: DEVOICE [#kanaal [nick]]
Verwijdert de voice status van de gegeven nick op een kanaal. Als er geen nick is gegeven zal je zelf je voice status kwijtraken. Als er geen kanaal en nick gegeven zijn zal je zelf je voice status kwijtraken op alle kanalen waar je momenteel bent en de rechten ervoor hebt.
Standaard is dit gelimiteerd tot AOPs of degenen met niveau 5 of hoger op het kanaal, of tot VOPs of degenen met niveau 3 of hoger voor het voice status geven van zichzelf.

HALFOP
Gebruik: HALFOP [#kanaal [nick]]
Geeft de geselecteerde nick halfop status op een kanaal. Als er geen nick is gegeven zul je zelf halfop status krijgen. Als er geen kanaal en geen nick gegeven zijn zul je op alle kanalen waar je momenteel bent halfop krijgen, mits je daar rechten toe hebt.
Standaard is dit gelimiteerd tot AOPs of degenen met niveau 5 of hoger op het kanaal, of tot HOPs of degenen met niveau 4 of hoger voor het halfop status geven van zichzelf.

DEHALFOP
Gebruik: DEHALFOP [#kanaal [nick]]
Verwijdert de halfop status van de gegeven nick op een kanaal. Als er geen nick is gegeven zal je zelf je halfop status kwijtraken. Als er geen nick en geen kanaal zijn gegeven zal je zelf je halfop status kwijt raken op alle kanalen waar je momenteel bent, mits je de rechten daartoe hebt.
Standaard is dit gelimiteerd tot AOPs of degenen met niveau 5 of hoger op het kanaal, of tot HOPs of degenen met niveau 4 of hoger voor het halfop status geven van zichzelf.

PROTECT
Gebruik: PROTECT [#kanaal [nick]]
Beschermt de geselecteerde nick op een kanaal. Als nick niet is gegeven, zal je zelf beschermd worden. Als kanaal en nick beiden niet zijn gegeven, zal je zelf op alle kanalen waar je momenteel bent beschermd worden, mits je de rechten daartoe hebt.
Standaard is dit gelimiteerd tot de oprichter, SOPs, of degenen met een niveau van 10 of hoger op het kanaal voor zelf-protectie.

DEPROTECT
Gebruik: DEPROTECT [#kanaal [nick]]
Heft de bescherming van de gegeven nick op een kanaal op. Als nick niet is gegeven, zal de beschermen van jezelf opgeheven worden. Als kanaal en nick niet zijn gegeven, zal de bescherming van jezelf op alle kanalen waar je momenteel bent worden opgeheven, mits je de rechten daartoe hebt.
Standaard is dit gelimiteerd tot de stichter, SOPs, of degenen met een niveau van 10 of hoger op het kanaal voor zelf-protectie.

OWNER
Gebruik: OWNER [#kanaal]
Geeft je eigenaar status op kanaal. Als kanaal niet is gegeven krijg je eigenaar status op alle kanalen waar je momenteel bent, mits je de rechten daartoe hebt.
Gelimiteerd tot degenen met stichter-rechten op het kanaal.

DEOWNER
Gebruik: DEOWNER [#kanaal]
Verwijdert je eigenaar status op channel. Als kanaal niet is gegeven wordt je eigenaar status op alle kanalen waar je momenteel bent verwijderd, mits je de rechten daartoe hebt.
Gelimiteerd tot degenen met stichter-rechten op het kanaal.

INVITE
Gebruik: INVITE kanaal
Laat ChanServ je uitnodigen in een gegeven kanaal.
Standaard is dit gelimiteerd tot AOPs of degenen met niveau 5 of hoger op het kanaal.

UNBAN
Gebruik: UNBAN kanaal
Zorgt ervoor dat ChanServ alle bans verwijdert die je ervan belemmeren het gegeven kanaal te joinen. Standaard is dit gelimiteerd tot AOPs of degenen met niveau 5 of hoger op het kanaal.

KICK
Gebruik: KICK [#kanaal [nick [reden]]]
Kickt de gegeven nick van het gegeven kanaal. Als nick niet is gegeven wordt je zelf gekicked. Als kanaal en nick niet zijn gegeven wordt je zelf gekicked op alle kanalen waar je bent, mits je de rechten daartoe hebt.
Standaard is dit gelimiteerd tot AOPs of degenen met niveau 5 of hoger op het kanaal.

BAN
Gebruik: BAN [#kanaal [nick [reden]]]
Bant de gegeven nick op het gegeven kanaal. Als nick niet is gegeven wordt je zelf gebanned. Als kanaal en nick niet zijn gegeven wordt je zelf gebanned op alle kanalen waar je momenteel bent, mits je de rechten daartoe hebt.
Standaard is dit gelimiteerd tot AOPs of degenen met niveau 5 of hoger op het kanaal.

TOPIC
Gebruik: TOPIC kanaal [topic]
Zorgt ervoor dat ChanServ het kanaal topic verandert in het gegeven topic. Als topic niet is gegeven wordt het topic leeg gemaakt. Dit commando is het meest bruikbaar in samenwerking met SET TOPICLOCK. Zie ook /msg ChanServ HELP SET TOPICLOCK voor meer informatie.
Standaard is dit gelimiteerd tot degenen met stichter-toegang op het kanaal.

CLEAR
Gebruik: CLEAR kanaal wat
Zorgt ervoor dat ChanServ bepaalde instellingen van het kanaal verwijdert. wat kan zijn:

 • MODES Verwijder alle modes op het kanaal (verwijdert modes i,k,l,m,n,p,s,t).
 • BANS Verwijder alle bans op het kanaal.
 • OPS Verwijder kanaal-operator status (mode +o) van alle kanaal-operators.
 • HOPS Verwijder kanaal-halfoperator status (mode +h) van alle kanaal-halfoperators, indien deze mode ondersteund wordt.
 • VOICES Verwijder "voice" status (mode +v) van iedereen met "voice" status op het kanaal.
 • USERS Verwijder (kick) alle gebruikers van het kanaal.
Standaard is dit gelimiteerd tot degenen met stichter-toegang op het kanaal.

GETKEY
Gebruik: GETKEY kanaal
Geef de key van het gegeven kanaal terug. Dit is een commando wat vooral bedoeld is voor gebruik door bots of scripts, dus is de output in het volgende formaat:
KEY [kanaal] [key]
key is "NO KEY" als er geen key is ingesteld.

SENDPASS
Gebruik: SENDPASS kanaal
Stuur het wachtwoord van het gegeven kanaal naar het email adres gespecificeerd in NickServ voor de stichter van het kanaal. Dit commando is erg bruikbaar om verloren wacht- woorden terug te halen.
Kan gelimiteerd zijn tot IRC operators op sommige netwerken.
Dit commando is onbeschikbaar wanneer encryptie is ingeschakeld.

SERVADMIN HELP
Services administrators kunnen ook elk kanaal dropped zonder dat ze hoeven te indentificeren via een wachtwoord, en kunnen de toegangs-, AKICK-, en niveau-lijsten bekijken voor elk kanaal.

SERVADMIN LOGOUT
Gebruik: LOGOUT kanaal [nick]
Dit kanaal zorgt ervoor dat de gegeven nick niet meer geidentificeerd is voor het gegeven kanaal.
Als je de stichter van het kanaal bent kun je iedereen uitloggen, anders kun je alleen jezelf uitloggen.
Als je een Services adminstrator bent kun je iedereen uitloggen van elke kanaal zonder daar stichter-rechten te hebben. Je kan ook het nick-paramenter weglaten: dit zorgt ervoor dat iedereen uitgelogd zal worden.

SERVADMIN DROP
Gebruik: DROP kanaal
Zegt de registratie van het gegeven kanaal op. Alleen Services admins kunnen elk kanaal droppen, ook al zijn ze niet voor het betreffende kanaal geindtificeerd.

SERVADMIN SET
Services adminstrators kunnen ook de NOEXPIRE optie instellen, waarmee kanalen niet kunnen verlopen. Ook kunnen ze elke optie voor elk kanaal zet zonder zich te identificeren met het wachtwoord voor het kanaal.

SERVADMIN SET NOEXPIRE
Gebruik: SET kanaal NOEXPIRE {ON | OFF}
Stelt in of het gegeven kanaal zal verlopen. Door deze optie AAN te zetten kun je verhinderen dan het kanaal verloopt.

SERVADMIN INFO
Services adminstrators kunnen het ALL parameter gebruiken bij elk kanaal.

SERVADMIN LIST
Gebruik: LIST trefbeeld [FORBIDDEN] [SUSPENDED] [NOEXPIRE]
Geeft alle geregistreerde kanalen weer die overeen komen met het gegeven tgrefbeeld. Kanalen met de PRIVATE optie aan worden alleen weergegeven aan Services administrators. Kanalen met de NOEXPIRE aan zullen een ! voor de kanaal- naam hebben voor Services administrators.
Als de FORBIDDEN, SUSPENDED of NOEXPIRE opties zijn gegeven worden alleen kanalen die, respectievelijk, verboden, tijdelijk buiten werken gesteld zijn, of als niet-verlopen gemarkeerd zijn weergegeven. Als er meerdere opties worden gegeven worden alle gevraagde types weergegeven. Deze opties zijn gelimiteerd tot Services adminstrators.

SERVADMIN GETPASS
Gebruik: GETPASS kanaal
Geeft het wachtwoord voor het gegeven kanaal terug. Let op: wanneer je dit commando gebruikt zal er een bericht waarin staat wie het commando op welk kanaal heeft gebruikt worden gelogged en verstuurd als WALLOPS/GLOBOPS.

SERVADMIN FORBID
Gebruik: FORBID kanaal [reden]
Verbied iedereen van het registreren of gebruiken van het gegeven kanaal. Kan ongedaan gemaakt worden door het droppen van het kanaal.
Reden kan verplicht zijn op sommige netwerken.

SERVADMIN SUSPEND
Gebruik: SUSPEND kanaal [reden]
Verbied iedereen van het registreren of gebruiken van het gegeven kanaal. Kan ongedaan gemaakt worden door middel van het UNSUSPEND commando om alle vorige kanaal data en instellingen te behouden.
Op sommige netwerken is een reden verplicht.

SERVADMIN UNSUSPEND
Syntax: /msg ChanServ UNSUSPEND channel
Stelt een buiten werking gesteld kanaal weer in werking. Alle data en instellingen worden teruggeven van voor de buitenwerkingstelling. Releases a suspended channel. All data and settings are preserved from before the suspention.

SERVADMIN STATUS
Gebruik: STATUS kanaal nick
Geeft het huidige toegangsniveau van de gegeven nick op het gegeven kanaal weer. Het antwoord is in het formaat:
STATUS kanaal nick toegangsniveau
Als er een fout optreed zal het antwoord zijn in het formaat:
STATUS ERROR fout-bericht

SEND
Gebruik: SEND {nick | kanaal} memo-text
Stuurt de genoemde nick of kanaal een memo bevattende memo-text. Wanneer je een memo naar een nick stuurt zal de ontvanger een notice krijgen dat hij/zij een nieuwe memo heeft. De doel nick/kanaal moet geregistreerd zijn.

SENDALL
Gebruik: SENDALL memo-text
Stuurt alle geregistreerde gebruikers een memo die memo-text bevat.

CANCEL
Gebruik: CANCEL {nick | kanaal}
Annuleert de laatste memo die je gestuurd hebt aan de gegeven nick of kanaal, indien deze nog niet gelezen is op het moment dat je dit commando gebruikt.

CHECK
Gebruik: CHECK nick
Controleert of de _laatste_ memo die je naar nick gestuurd hebt isgelezen of niet. Let wel op: dit werkt alleen met nicks, niet met kanalen.

LIST
Gebruik: LIST [kanaal] [lijst | NEW]
Geeft alle memo's die je hebt weer. Als je NEW opgeeft worden alleen nieuwe (ongelezen) memo's weergegeven. Ongelezen memo's worden gemarkeerd met een "*" links van het memo nummer. Je kan ook een lijst van nummers specificeren, zoals in het voorbeeld:
LIST 2-5,7-9
Geeft de memo's genummerd 2 t/m 5 en 7 t/m 9 weer.

READ
Gebruik: READ [kanaal] {nr | lijst | LAST | NEW}
Verstuurt de text van de gespecificeerde memo's. Als LAST is gegeven wordt de laatst ontvangen memo verstuurd. Als NEW is gegeven worden alle nieuwe memo's verstuurd. Anders wordt memo nummer nr gegeven. Je kan ook een lijst van nummers opgeven, zoals in onderstaand voorbeeld:
READ 2-5,7-9
Geeft de memo's genummerd 2 t/m 5 en 7 t/m 9 weer.

RSEND
Gebruik: RSEND {nick | kanaal} memo-tekst
Stuurt de gegeven nick of kanaal een memo met memo-tekst. Wanneer je een memo naar een nick stuurt zal de ontvanger een notificatie krijgen dat hij/zij een nieuwe memo heeft. Ook moet de gegeven nick/kanaal geregistreerd zijn. Zodra de memo is gelezen door de ontvanger zal er automatisch een memo teruggestuurd worden naar degene die de memo verstuurd heeft om hem/haar te informeren dat de memo gelezen is.

DEL
Gebruik: DEL [kanaal] {nr | lijst | LAST | ALL}
Verwijdert de gespecificeerde memo('s). Je kan meerdere memo-nummers specificeren of bereiken van nummers ipv een enkel nummer, zoals in het 2e voorbeeld hier onder.
Als LAST is gegeven, wordt je laatste nieuwe memo verwijderd. Als ALL is gegeven, worden al je memo's verwijderd.
Voorbeelden:
DEL 1
Verwijdert je eerste memo.
DEL 2-5,7-9
Verwijdert de memo's genummerd 2 t/m 5 en 7 t/m 9.

SET
Gebruik: SET optie parameters
Stelt verschillende memo opties in. optie kan zijn:

 • NOTIFY Veranderd wanneer je geinformeerd wordt over nieuwe memo's (alleen voor nicks)
 • LIMIT Stelt het maximum aantal memo's dat je kan ontvangen in
Type /msg MemoServ HELP SET optie voor more informatie over een specifieke optie.

SET NOTIFY
Gebruik: SET NOTIFY {ON | LOGON | NEW | OFF}
Verandert wanneer je geinformeerd zal worden over nieuwe memo's:

 • ON Je wordt geinformeerd over memo's wanneer je inlogt, terugkomt van /AWAY, en wanneer ze naar je gestuurd worden.
 • LOGON Je wordt geinformeerd over memo's wanneer je inlogt, of wanneer je terugkomt van /AWAY.
 • NEW Je wordt alleen geinformeerd over memo's wanner ze naar je worden verstuurd.
 • OFF Je zal geen informaties over memo's ontvangen.
ON is wezenlijk LOGON en NEW gecombineerd.

SET LIMIT
Gebruik: SET LIMIT [kanaal] limiet
Stelt het maximum aantal memo's in dat jij (of het gegeven kanaal) kan hebben. Als je dit op 0 zet zal niemand memo's naar je kunnen sturen. Je kan dit echter niet hoger dan <num> zetten.

INFO
Gebruik: INFO [kanaal]
Geeft informatie weer over het aantal memo's dat je hebt, hoeveel daarvan er ongelezen zijn, en hoeveel memo's je in totaal kan ontvangen. Met een paramenter wordt dezelfde informatie voor het gegeven kanaal weergegeven.

STAFF
Gebruik: STAFF memo-text
Stuurt alle services-staf een memo die memo-text bevat. Let op: Als je opers op de operator- en op de administrator- lijst hebt zullen ze de memo twee keer ontvangen. Hetzelfde geldt voor oper's die tegelijk op de root-lijst als op een andere lijst staan.

SERVADMIN SET LIMIT
Gebruik: SET LIMIT [gebruiker | kanaall] {limiet | NONE} [HARD]
Stelt het maximum aantal memo's in dat een gebruiker of kanaal mag hebben. Als je deze limiet op 0 zet kan de gebruiker geen memo's ontvangen; zet dit op NONE om toe te staan dat de gebruiker of kanaal zoveel memo's mag hebben als hij/zij wil. Als je geen nick of kanaal opgeeft wordt je eigen limiet ingesteld.
Als je HARD toevoegt kan de gebruiker de limiet niet veranderen. HARD weglaten heeft het tegenovergestelde effect: de gebruiker in staat stellen de limiet te veranderen (zelfs als een vorige limiet is ingesteld met HARD).
Het gebruiken van het SET LIMIT commando is gelimiteerd tot Services admins. Andere gebruikers mogen alleen een limiet voor zichzelf of voor een kanaal waar ze genoeg rechten hebben instellen, mogen geen limiet instellen boven <num>, en mogen geen harde limiet instellen.

SERVADMIN INFO
Gebruik: INFO [nick | kanaal]
Geeft informatie weer over het aantal memo's dat je hebt, hoeveel daarvan er ongelezen zijn, en hoeveel memo's je in totaal kan ontvangen.
Met een kanaal paramenter wordt dezelfde informatie voor het gegeven kanaal weergegeven.
Met een nick paramenter wordt dezelfde informatie voor de gegeven nick weergegeven. Dit gebruik is gelimiteerd tot Services admins.

HELP
BotServ stelt je in staat een bot op je eigen kanaal te hebben. Het is gemaakt voor gebruikers die geen eigen bot kunnen hosten of configureren, of voor gebruik op netwerken die geen bots van gebruikers toestaan. Beschikbare commando's worden hieronder weergegeven. Om ze te gebruiken moet je /msg BotServ commando typen. Voor meer informatie over een specifiek commando moet je /msg BotServ HELP command typen.

BOTLIST
Gebruik: BOTLIST
Geeft alle beschikbare bots op dit netwerk weer.

ASSIGN
Gebruik: ASSIGN kanaal nick
Wijst een bot met de nick nick toe aan kanaal kanaal. Hierna kun je de bot voor het kanaal instellen zoals je wil.

UNASSIGN
Gebruik: UNASSIGN kanaal
Verwijdert een bot van een kanaal. Wanneer je dit commando gebruikt zal de bot niet meer in het kanaal komen. De configuratie van de bot voor het kanaal wordt wel behouden, zodat je later de bot altijd opnieuw aan het kanaal kun toewijzen zonder dat je deze opnieuw hoeft te configureren.

INFO
Gebruik: INFO {kanaal | nick}
Stelt je in staat BotServ informatie te zien over een kanaal of een bot. Als het paramenter een kanaal is krijg je bijvoorbeeld informatie over kickers. Als het paramenter een nick is krijg je informatie over een bot, bijvoorbeeld de tijd waarop deze gemaakt is of op hoeveel kanalen deze is.

SET
Gebruik: SET kanaal optie parameters
Stel bot opties in. optie kan zijn:

 • DONTKICKOPS Om ops te beschermen tegen bot kicks
 • DONTKICKVOICES Om voices te beschermen tegen bot kicks
 • GREET Zet groet-berichten aan
 • FANTASY Zet fantasie-commando's aan
 • SYMBIOSIS Stel de bot in staat te handelen als een echte bot.
Type /msg BotServ HELP SET optie voor meer informatie over een specifieke optie.
Let op: toegang tot dit commando wordt geregeld via het niveau SET commando.

SET DONTKICKOPS
Gebruik: SET kanaal DONTKICKOPS {ON|OFF}
(De)activeer ops protectie mode op een kanaal. Wanneer deze geactiveerd is zullen ops niet door de bot gekicked worden, zelfs wanneer deze niet overeen komen met het NOKICK niveau.

SET DONTKICKVOICES
Gebruik: SET kanaal DONTKICKVOICES {ON|OFF}
(De)activeer voices protectie mode op een kanaal. Wanneer deze geactiveerd is zullen voices niet door de bot gekicked worden, zelfs wanneer deze niet overeen komen met het NOKICK niveau.

SET FANTASY
Gebruik: SET kanaal FANTASY {ON|OFF}
(De)activeert fantasie mode op een kanaal. Wanner het geactiveerd is zullen users de !op, !deop, !voice, !devoice, !kick, !kb, !unban, en !seen commando's op een kanaal kunnen gebruiken (ontdek hoe je ze moet gebruiken; probeer ze allemaal met een nick, en misschien sommigen met een reden?).
Let op dat de gebruikers die de fantasie-commando's willen gebruiken een hoog genoeg niveau MOETEN hebben voor zowel de FANTASIA en het niveau voor het commando indien vereisd. Bijvoorbeeld: om !op te mogen gebruiken moet een gebruiken genoeg rechten voor het OPDEOP niveau hebben.

SET GREET
Gebruik: SET kanaal GREET {ON|OFF}
(De)activeert greet mode op een kanaal. Wanneer deze geactiveerd is zal de bot de groetberichten van de gebruikers die het kanaal joinen weergegeven, mits ze hiertoe rechten hebben op het kanaal.

SET SYMBIOSIS
Gebruik: SET kanaal SYMBIOSIS {ON|OFF}
(De)activeert symbiosis mode op een kanaal. Wanneer dit is geactiveerd zal de bot alles doen wat normaal foor BotServ wordt gedaan bij kanalen, zoals MODEs, KICKs, en zelfs het welkomstbericht.

KICK
Gebruik: KICK kanaal optie parameters
Configureer bot kickers. optie kan zijn:

 • BOLDS Stelt in of de bot kickt op vet
 • BADWORDS Stelt in of de bot kickt op slechte woorden
 • CAPS Stelt in of de bot kickt op hoofdletters
 • COLORS Stelt in of de bot kicks op kleuren
 • FLOOD Stelt in of de bot floodende gebruikers kickt
 • REPEAT Stelt in of de bot gebruikers kickt die zichzelf herhalen
 • REVERSES Stelt in of de bot kickt op inverteringen
 • UNDERLINES Stelt in of de bot kickt op onderstrepingen
Type /msg BotServ HELP KICK optie voor meer informatie over een specifieke optie.
Let op: toegang tot dit commando wordt gecontroleerd door het niveau SET commando.

KICK BOLDS
Gebruik: KICK kanaal BOLDS {ON|OFF} [ttb]
Zet de vet-kicker aan of uit. Wanneer deze aan staat zal de bot gebruikers kicken die vet gebruiken.
ttb is het aantal keren dat een gebruiker gekicked kan worden voordat deze gebanned wordt. Geef geen ttb op om het ban system uit te schakelen als deze kicker geactiveerd is.

KICK COLORS
Gebruik: KICK kanaal COLORS {ON|OFF} [ttb]
Zet de kleuren-kicker aan of uit. Wanneer deze aan staat zal de bot gebruikers kicken die kleuren gebruiken.
ttb is het aantal keren dat een gebruiker gekicked kan worden voordat deze gebanned wordt. Geef geen ttb op om het ban system uit te schakelen als deze kicker geactiveerd is.

KICK REVERSES
Gebruik: KICK kanaal REVERSES {ON|OFF} [ttb]
Zet de inverteringen-kicker aan of uit. Wanneer deze aan staat zal de bot gebruikers kicken die inverteringen gebruiken.
ttb is het aantal keren dat een gebruiker gekicked kan worden voordat deze gebanned wordt. Geef geen ttb op om het ban system uit te schakelen als deze kicker geactiveerd is.

KICK UNDERLINES
Gebruik: KICK kanaal UNDERLINES {ON|OFF} [ttb]
Zet de onderstrepingen-kicker aan of uit. Wanneer deze aan staat zal de bot gebruikers kicken die onderstrepingen gebruiken.
ttb is het aantal keren dat een gebruiker gekicked kan worden voordat deze gebanned wordt. Geef geen ttb op om het ban system uit te schakelen als deze kicker geactiveerd is.

KICK CAPS
Gebruik: KICK kanaal CAPS {ON|OFF} [ttb [min [procent]]]
Zet de hoofdletter-kicker aan of uit. Wanneer deze aan staat zal de bot gebruikers kicken die HOOFDLETTERS gebruiken.
De bot kickt alleen als er minstens min hoofdletters in de zin staan en deze minstens procent%% van de totale regel bevatten (indien niet gegeven, staat dit standaard op 10 hoofdletters en 25%%).
ttb is het aantal keren dat een gebruiker gekicked kan worden voordat deze gebanned wordt. Geef geen ttb op om het ban system uit te schakelen als deze kicker geactiveerd is.

KICK FLOOD
Gebruik: KICK kanaal FLOOD {ON|OFF} [ttb [regels [seconden]]] Zet de flood-kicker aan of uit. Wanneer deze aan staat zal de bot gebruikers kicken die het kanaal flooden met minstens regels regels in seconden seconden. (indien niet gegeven, staat dit standaard op 6 regels in 10 seconden). ttb is het aantal keren dat een gebruiker gekicked kan worden voordat deze gebanned wordt. Geef geen ttb op om het ban system uit te schakelen als deze kicker geactiveerd is.

KICK REPEAT
Gebruik: KICK kanaal REPEAT {ON|OFF} [ttb [nr]]
Zet de herhalings-kicker aan of uit. Wanneer deze aan staat zal de bot gebruikers kicken die zichzelf nr keer herhalen (als nr niet is gegeven staat die standaard op 3).
ttb is het aantal keren dat een gebruiker gekicked kan worden voordat deze gebanned wordt. Geef geen ttb op om het ban system uit te schakelen als deze kicker geactiveerd is.

KICK BADWORDS
Gebruik: KICK kanaal BADWORDS {ON|OFF} [ttb]
Zet de slechte-woorden-kicker aan of uit. Wanneer deze aan staat zal de bot gebruikers kicken die bepaald slechte woorden op het kanaal zeggen.
Je kan de slechte woorden voor je kanaal instellen met het BADWORDS commando. Type /msg BotServ HELP BADWORDS voor meer informatie.
ttb is het aantal keren dat een gebruiker gekicked kan worden voordat deze gebanned wordt. Geef geen ttb op om het ban system uit te schakelen als deze kicker geactiveerd is.

BADWORDS
Gebruik:

 • BADWORDS kanaal ADD woord [SINGLE | START | END]
 • BADWORDS kanaal DEL {woord | entry-nr | lijst}
 • BADWORDS kanaal LIST [mask | lijst]
 • BADWORDS kanaal CLEAR
Beheert de slechte woorden lijst voor een kanaal. De slechte woorden lijst bepaalt voor welke woorden wordt gekicked als de slechte-woorden-kicker aan staat. Voor meer informatie, type /msg BotServ HELP KICK BADWORDS.
Het BADWORDS ADD commando voegt het gegeven woord toe aan de slechte woorden lijst. Als SINGLE is gespecificeerd zal alleen worden gekicked als de gebruiker het gehele woord zegt. Als START is gespecificeerd zal allen gekicked worden als de gebruiker een woord zegt dat begint met woord. Als END is gespecificeerd zal alleen gekicked worden als de gebruiker een woord zegt dat eindigt op woord. Als er niks gespecificeerd is zal er elke keer dat woord gezegd wordt door een gebruiker gekicked worden.
Het BADWORDS DEL commando verwijdert het gegeven woord van de slechte woorden lijst. Als een lijst van entry-nummers is gegeven worden die verwijderd. (Zie het voorbeeld bij LIST hier onder.)
Het BADWORDS LIST commando geeft de slechte woorden lijst weer. Als een mask met een * is gegeven worden alleen de slechte woorden die overeenkomen met het mask weergegeven. Als een lijst van entry-nummers is gegeven worden alleen die weergegeven. Bijvoorbeeld:
BADWORDS #kanaa; LIST 2-5,7-9
Geeft slechte woorden 2 t/m 5 en 7 t/m 9 weer.
Het BADWORDS CLEAR commando maakt de slechte woorden lijst leeg.

SAY
Gebruik: SAY kanaal tekst
Laat de bot de gegeven tekst op het gegeven kanaal zeggen.

ACT
Gebruik: ACT kanaal tekst
Laat de bot een "/me" commando doen op het gegeven kanaal met de gegeven tekst.

SERVADMIN BOT
Gebruik:

 • BOT ADD nick gebruiker host echte naam
 • BOT CHANGE oldnick newnick [gebruiker [host [echte naam]]]
 • BOT DEL nick
Stelt Services administrators in staat om bots te maken, wijzigen en verwijderen die gebruikers op hun eigen kanaal kunnen gebruiken.
BOT ADD voegt een bot toe met de gegeven nickname, gebruikersnaam, host en echte naam. De paramenters worden niet nagekeken of ze correct zijn, dus pas op. BOT CHANGE kan de nick, gebruikersnaam, host of echte naam van een bot veranderen zonder deze (en de date die met de bot geassocieerd is) te verwijderen. BOT DEL verwijdert de gegeven bot van de bot lijst.
Let op: Als je een bot maakt die een nick heeft die momenteel in gebruiker is zal de betreffende gebruiker worden gekilled. Als de nick geregistreerd is, wordt deze gedropped.

SERVADMIN SET
Deze opties zijn gereserveerd voor Services administrators:

  NOBOT Zorg dat een bot niet aan een kanaal kan worden toegevoegd PRIVATE Zorg dat een bot alleen door IRC operators kan worden toegevoegd

SERVADMIN SET NOBOT
Gebruik: SET kanaal NOBOT {ON|OFF}
Deze optie zorgt ervoor dat een kanaal geen bot kan hebben. Als er al een bot aan het kanaal is toegewezen wordt deze automatisch van het kanaal gehaald wanneer je deze optie aan zet.

SERVADMIN SET PRIVATE
Gebruik: SET bot-nick PRIVATE {ON|OFF}
Deze optie szorgt ervoor dat een bot niet kan worden toegewezen aan een kanaal door gebruikers die geen IRC operator zijn.